Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Dịch Thuật Văn Bản Luật

Tải Về

Dịch Thuật Văn Bản Luật

dich-thuat-van-ban-luat-phuoc-partners

Dịch vụ dịch thuật tài liệu pháp lý từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại là một trong những lĩnh vực chuyên môn chính của Phuoc & Partners. Chúng tôi hiểu rằng các bản dịch dành cho mục đích để nộp cho tòa án, trọng tài hay được sử dụng cho các hợp đồng và thỏa thuận có tính chất ràng buộc hoặc để làm các thủ tục đăng ký với các cơ quan nhà nước đòi hỏi mức độ chính xác cao nhất có thể. Tại Phuoc & Partners, chúng tôi giao các dự án của khách hàng cho các dịch giả pháp lý chuyên ngành trong Nhóm dịch thuật pháp lý của chúng tôi, những người có kiến thức nền tảng về luật cũng như nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch thuật pháp lý.

Nhiều dịch giả pháp lý có kinh nghiệm của chúng tôi đã từng làm các công việc trước đây có liên quan đến pháp luật tại Việt Nam ví dụ như luật sư và trợ lý luật sư. Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng dịch thuật, tất cả các tài liệu pháp lý được dịch đều được xen lại bởi một dịch giả pháp lý thứ hai để đảm bảo mức độ chính xác cao nhất có thể.

Trong lĩnh vực pháp lý, thời hạn hoàn thành các bản dịch thường cực kỳ gấp rút. Với một nhóm gồm nhiều các dịch giả pháp lý có trình độ cao đảm bảo sự hoàn thành một số lượng lớn các tài liệu pháp lý trong thời gian ngắn theo yêu cầu của khách hàng. Đối với các dự án của khách hàng quy mô lớn, chúng tôi thường chỉ định một nhóm dịch giả pháp lý để có được các tài liệu pháp lý của khách hàng được dịch với hiệu quả tối đa.

Trong một số trường hợp nhất định và khi khách hàng có yêu cầu, chúng tôi có thể chứng nhận từng bản dịch mà các dịch giả pháp lý của chúng tôi đã dịch, để khách hàng có thể sử dụng các tài liệu này một cách chính thức và cho một số mục đích nhất định tại Việt Nam và ở nước ngoài.

Nếu khách hàng cần thêm thông tin để biết là chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng về các vụ việc dịch thuật pháp lý hay không, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số +84 (28) 3622 3522 hoặc email cho chúng tôi: info@phuoc-partner.com.