Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Văn Hóa Công Ty

Phuoc & Partners là một ví dụ điển hình của một công ty tư vấn đang phát triển lớn mạnh. Văn hóa của chúng tôi được miêu tả tốt nhất thông qua những giá trị mà chúng tôi tin rằng đang giúp cho chúng tôi trở thành duy nhất

Sự pha trộn giữa Truyền thống và Đổi mới

Sự thành công của công ty chúng tôi chỉ có duy nhất một phương pháp để đo lường: đó là thành công của những khách hàng mà chúng tôi hỗ trợ. Tại Phuoc & Partners, chúng tôi đã có một thời gian lâu dài đi theo truyền thống thực hiện những điều tốt nhất mà chúng tôi có thể làm được cho khách hàng những công việc tuyệt vời. Truyền thống này vẫn tiếp tục đóng vai trò như nền tảng – và là nguồn cảm hứng của chúng tôi.
Ngày nay, thực hiện những công việc tuyệt vời cho khách hàng mang ý nghĩa nâng cao vị trí của chúng tôi như những nhà cung cấp dịch vụ thông thái, đa lĩnh vực với năng lực quốc gia. Các chuyên gia pháp lý của chúng tôi tiếp tục thể hiện những phẩm chất của mình như những nhà chiến lược đầy sáng tạo, và thể hiện khả năng của họ trong việc quản trị những vấn đề phức tạp của những ngành đang lên, những công nghệ tiên tiến và những nền kinh tế quốc tế đưa tới những thuận lợi tối đa.

 Văn Hóa Công Ty – Phuoc & Partners

Đội ngũ cộng sự

Đội ngũ luật sư, tập sự và nhân viên của chúng tôi cùng chia sẻ một mục tiêu chung – xuất sắc trong tất cả những công việc mà chúng tôi thực hiện. Chúng tôi không mong đợi điều gì hơn là mỗi cá nhân đều nỗ lực cao nhất trong mọi thời điểm và thúc đẩy mạnh mẽ một môi trường mà trong đó khuyến khích các cá nhân và hỗ trợ đối với toàn nhóm. Những phẩm chất độc đáo mà mỗi cá nhân mang lại cho nỗ lực tập thể là nền tảng đối với những thành công tiếp theo cho công ty và cho khách hàng, và chúng tôi tự hào ghi nhận những đóng góp của họ vào quá khứ và tương lai của chúng tôi.

Cơ cấu tổ chức

Khả năng cơ động của chúng tôi phản ánh một cơ cấu nội bộ cân bằng. Phuoc & Partners được điều hành bởi một số lượng nhỏ các phòng, ban, đều này cho phép chúng tôi tập trung vào khách hàng và công việc của mình. Điều này có ý nghĩa trong việc giảm thiểu những cuộc họp ủy ban; không tiêu tốn kinh phí giờ làm việc tính hóa đơn; không có nhiều kỳ nghỉ thường niên của công ty; và có ít các cuộc họp giữa Luật sư Thành viên. Chính sách công nhậnchuyên gia pháp lý thành viên độc đáo của chúng tôi – khuyến khích các chuyên gia pháp lý cộng sự tiếp cận chúng tôi khi họ tin rằng mình đã sẵn sàng cho việc trở thành một thành viên chuyên gia pháp lý cùng chúng tôi – thêm vào một ví dụ điển hình cho một môi trường không có bất cứ rào cản vào về mặt thủ tục và quan liêu.