Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tài Chính & Ngân Hàng

Tải Về

Tài Chính & Ngân Hàng

Banking - Finance Consultant in Vietnam

Tài chính và Ngân hàng là một trong những lĩnh vực hành nghề mạnh nhất của chúng tôi. Các luật sư giàu kinh nghiệm trong nhóm tài chính và ngân hàng của chúng tôi đã tư vấn cho nhiều công ty dịch vụ tài chính trong và ngoài nước ở các quy mô khác nhau tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng  các dịch vụ tài chính ngân hàng đa dạng, bao gồm cả việc đơn giản hóa quy trình thế chấp cho bên vay nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ luật pháp hiện hành của Việt Nam.

Sự hiểu biết của đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi về ngành dịch vụ tài chính và ngân hàng tại Việt Nam cho phép chúng tôi đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng với chất lượng vượt trội. Chúng tôi hiểu được sự phức tạp của các thỏa thuận tài chính cũng như sự phức tạp của ngành dịch vụ tài chính và ngân hàng.

Lĩnh vực dịch vụ tài chính và ngân hàng tại Việt Nam được kiểm soát chặt chẽ và thay đổi nhanh chóng. Và do đó, các ngân hàng ngày càng chú trọng đến khả năng mang lại hiệu quả cao hơn, việc cải thiện dịch vụ khách hàng và cung cấp các giải pháp sáng tạo.

Trên cơ sở đó, khách hàng sẽ thấy chúng tôi có khả năng nhanh chóng nhận diện mấu chốt của vấn đề, và điều này có nghĩa là chúng tôi có thể nhanh chóng xác định các vấn đề then chốt và những việc cần phải làm để đạt được mục tiêu. Chúng tôi mang lại kết quả thương mại tốt nhất và bảo vệ lợi ích của khách hàng nhưng vẫn tuyệt đối tuân thủ pháp luật. Đây là một lợi thế cho khách hàng, đặc biệt là về các vấn đề đòi hỏi sự hiểu biết và kiến ​​thức sâu rộng về môi trường pháp lý phức tạp tại Việt Nam.

Dịch vụ của chúng tôi

Tư vấn về tuân thủ

Chúng tôi có một thời gian làm việc lâu dài với các khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính để giúp họ xử lý các yêu cầu về tuân thủ và điều hành. Việc này bao gồm tư vấn cho các tổ chức tài chính về các vấn đề có liên quan đến nghĩa vụ pháp lý của họ và làm cầu nối liên lạc giữa họ với các cơ quan quản lý trung ương và địa phương tại Việt Nam. Kinh nghiệm của chúng tôi trong lĩnh vực tài chính và tuân thủ bao gồm: Việc tuân thủ pháp luật về tín dụng và dịch vụ tài chính của Việt Nam; Quy tắc hành nghề ngân hàng và các quy tắc hành nghề của các ngành khác; Quy định về hệ thống thanh toán; và Nghĩa vụ bảo đảm.

Chúng tôi có kinh nghiệm thực tiễn sâu rộng về pháp luật tín dụng và các vấn đề tuân thủ. Chúng tôi hỗ trợ các tổ chức tài chính và bên cho vay khác bằng cách tư vấn về vấn đề tuân thủ ở tất cả các khía cạnh của pháp luật có ảnh hưởng đến việc cung cấp tín dụng bán lẻ. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc soạn thảo các tài liệu tuân thủ cho khách hàng trong mọi khía cạnh của lĩnh vực tài chính tiêu dùng. Chúng tôi cũng tham gia vào tất cả các khía cạnh của việc cho vay, từ tư vấn các vấn đề tuân thủ cho đến soạn thảo và xem xét các chính sách và thủ tục có liên quan đến vấn đề đó.

Tín dụng thương mại

Nhóm tín dụng thương mại của chúng tôi đại diện cho các ngân hàng thương mại trong nhiều giao dịch tài chính và tham gia vào tất cả các khía cạnh của giao dịch tài chính theo yêu cầu của khách hàng, bao gồm cơ cấu giao dịch, xem xét của lãnh đạo đối với thẩm định pháp lý và phân tích pháp lý, soạn thảo và đàm phán thỏa thuận quan trọng và sau cùng là kết thúc giao dịch.

Bên cạnh các công ty đi vay gồm các tập đoàn niêm yết, các công ty đa quốc gia chưa niêm yết và các công ty tư nhân lớn, đội ngũ luật sư của chúng tôi còn có kinh nghiệm hỗ trợ pháp lý cho nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính. Chúng tôi cũng rất thường xuyên tư vấn pháp lý trong lĩnh vực tín dụng bất động sản và tiêu dùng; các vấn đề pháp lý có liên quan đến tài chính doanh nghiệp, mua lại, tài chính đầu tư vào bất động sản và xây dựng, các giao dịch tài chính bất động sản khác, các giao dịch tài chính trong nước và xuyên biên giới.

Thu hồi nợ

Đội ngũ luật sư của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp lý về vấn đề khả năng thanh toán và thu hồi nợ tại các tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam. Khách hàng của chúng tôi bao gồm các ngân hàng trong và ngoài nước, các tổ chức tài chính khác và các tổ chức dân doanh. Đội ngũ luật sư trên khắp Việt Nam của chúng tôi giúp khách hàng thu hồi các khoản nợ khó đòi hoặc giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí và tuân theo các nguyên tắc và quy định về thu hồi nợ tại Việt Nam.

Đội ngũ luật sư của chúng tôi

Đội ngũ luật sư về tài chính và ngân hàng của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm làm việc với các tổ chức tài chính tại Việt Nam. Tất cả các luật sư có kinh nghiệm của chúng tôi có thể trao đổi với khách hàng về tất cả các khía cạnh của pháp luật về tài chính và ngân hàng tại Việt Nam. Đội ngũ luật sư về tài chính và ngân hàng của chúng tôi bao gồm các chuyên gia về các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng bán lẻ, tín dụng tiêu dùng, thế chấp, luật tài chính và cơ chế thanh toán.

Một số luật sư trong nhóm tài chính và ngân hàng của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, hoặc đã từng giữ vị trí luật sư cao cấp tại các tổ chức tài chính và các tập đoàn đa quốc gia. Kinh nghiệm này giúp chúng tôi chủ động và nhạy bén hơn về tư duy kinh doanh khi tư vấn cho khách hàng hoạt động trong môi trường xuyên biên giới. Đội ngũ luật sư tài chính và ngân hàng của chúng tôi làm việc chặt chẽ với các luật sư là chuyên gia trong các lĩnh vực bất động sản, thương mại và công nghiệp để giúp khách hàng đáp ứng những thách thức ngày càng tăng và nắm bắt cơ hội.

Nếu khách hàng cần thêm thông tin để biết là chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng về các vụ việc ngân hàng và tài chính hay không, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số +84 (28) 3622 3522 hoặc email cho chúng tôi: info@phuoc-partner.com.