Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Quản Trị Doanh Nghiệp & Tuân Thủ

Tải Về

Quản Trị Doanh Nghiệp & Tuân Thủ

quan-tri-doanh-nghiep-tuan-thu-phap-luat

Nhóm luật sư chuyên về quản trị doanh nghiệp và tuân thủ của chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước và có vốn ngoài nước, các giám đốc, thư ký và cán bộ quản lý của các doanh nghiệp này tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý theo pháp luật Việt Nam bằng cách tư vấn và hỗ trợ về mặt pháp lý và thực tiễn áp dụng. Nhóm luật sư này hỗ trợ các doanh nghiệp, giám đốc và cán bộ quản lý thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý của mình. Các dịch vụ cốt lõi của chúng tôi là quản trị doanh nghiệp và tư vấn về luật doanh nghiệp, dịch vụ thư ký doanh nghiệp và dịch vụ đánh giá rủi ro về mặt pháp lý và tuân thủ.

Chúng tôi kết hợp các dịch vụ này lại với nhau để cung cấp cho các doanh nghiệp dịch vụ tuân thủ và quản lý rủi ro. Nhóm luật sư chuyên về quản trị doanh nghiệp và tuân thủ của chúng tôi bao gồm một đội ngũ các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về luật doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp và các chuyên gia về tuân thủ và rủi ro pháp lý.

Nếu khách hàng cần thêm thông tin để biết là chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng về các vụ quản trị doanh nghiệp và tuân thủ pháp luật hay không, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số +84 (28) 3622 3522 hoặc email cho chúng tôi: info@phuoc-partner.com.