Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Thuế

Tải Về

Thuế

tu-van-thue

Hoạt động tư vấn thuế của chúng tôi có uy tín hạng nhất, đặc biệt là tư vấn cho các giao dịch thuế xuyên biên giới và đại diện thành công cho nhiều khách hàng trong các tranh chấp về thuế tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các tư vấn về thuế được cập nhật nhất cho các giao dịch trong nước và xuyên biên giới.

Các luật sư thuế của chúng tôi đã tham gia tư vấn cho nhiều giao dịch trên thị trường cho khách hàng từ các công ty đại chúng lớn nhất cho đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong mọi vụ việc, mục tiêu sau cùng của chúng tôi là phải đạt được các mục tiêu kinh doanh của khách hàng một cách hiệu quả nhất có thể. Với uy tín và kinh nghiệm của mình, chúng tôi là sự lựa chọn hàng đầu trên thị trường tư vấn thuế tại Việt Nam trong cộng đồng doanh nghiệp trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài. Các luật sư thuế của chúng tôi còn có kinh nghiệm đại diện cho cả chủ nợ và con nợ trong các vụ việc liên quan đến hoạt động tái cấu trúc.

Đội ngũ luật sư thuế của chúng tôi cũng đại diện cho khách hàng trong các tranh chấp về thuế và hỗ trợ khách hàng ở mọi giai đoạn giải quyết tranh chấp về thuế, từ việc lập kế hoạch trước kiểm toán đến kiểm toán, khiếu nại hành chính và hòa giải sau khiếu nại, đại diện cho khách hàng trong các vụ kiện hành chính chống lại cơ quan thuế tại các tòa án của Việt Nam.

Các luật sư thuế của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm giao dịch và làm việc với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các Cục, Chi Cục thuế tại các tỉnh, thành phố để giải quyết các tranh chấp về thuế một cách hiệu quả cho khách hàng.

Nếu khách hàng cần thêm thông tin để biết là chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng về các vụ việc thuế hay không, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số +84 (28) 3622 3522 hoặc email cho chúng tôi: info@phuoc-partner.com.