Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Đầu Tư Ra Nước Ngoài

Tải Về

Đầu Tư Ra Nước Ngoài

Tư Vấn Đầu Tư Ra Nước Ngoài

Chúng tôi là một trong các công ty luật hàng đầu của Việt Nam được thành lập bởi các luật sư đã từng tham gia tư vấn pháp lý về đầu tư vào Việt Nam và ra nước ngoài cho khách hàng từ đầu những năm 1990.

Chúng tôi là một trong số ít các công ty luật tại Việt Nam có chuyên môn sâu rộng về đầu tư ra nước ngoài. Với mạng lưới liên kết quốc tế rộng lớn các công ty luật ở nước ngoài, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý về tất cả các khía cạnh của giao dịch mua bán xuyên biên giới cho bên mua Việt Nam và bên bán nước ngoài và tư vấn của chúng tôi mang tính thực tiễn rất cao. Chúng tôi tự hào vì có thể duy trì mối quan hệ công việc chặt chẽ với nhiều cơ quan Nhà nước Việt Nam từ cấp địa phương đến trung ương về đầu tư ra nước ngoài. Chúng tôi thường được các cơ quan Nhà nước này mời tham vấn về các lĩnh vực pháp luật thuộc chuyên môn của chúng tôi cũng như góp ý cho các dự thảo quy định mới về đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam.

Ngoài các công việc được khách hàng giao phó, chúng tôi còn định kỳ xuất bản sách phân tích về các đề tài pháp lý và thường xuyên tổ chức các hội thảo và tọa đàm định kỳ về lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài.

Dịch vụ tư vấn đầu tư ra nước ngoài của chúng tôi bao gồm:

 • Cơ cấu và thực hiện các khoản đầu tư và thu xếp tài chính
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý và tuân thủ, thủ tục phê duyệt của Chính phủ, giấy phép
 • Nhận dạng và lựa chọn đối tác
 • Hỗ trợ quan hệ với chính phủ ở Việt Nam và nước ngoài
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Phân tích và đánh giá pháp lý toàn diện
 • Tư vấn về các vấn đề chống độc quyền, các quy tắc chống hối lộ và các vấn đề quản trị doanh nghiệp khác
 • Tư vấn về các vấn đề lao động và việc làm, bao gồm việc biệt phái nhân viên quản lý Việt Nam ra nước ngoài, nghỉ việc và tranh chấp lao động
 • Tư vấn về các vấn đề hoạt động như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, môi trường, mối quan hệ cộng đồng và giải quyết tranh chấp
 • Tư vấn về thủ tục hải quan và ngoại hối
 • Quản lý việc lựa chọn và sử dụng các nhà tư vấn nước ngoài tại các quốc gia sở tại

Nếu khách hàng cần thêm thông tin để biết là chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng về các vụ việc đầu tư ra nước ngoài hay không, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số +84 (28) 3622 3522 hoặc email cho chúng tôi: info@phuoc-partner.com.