Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Mua Bán & Sáp Nhập

Tải Về

Mua Bán & Sáp Nhập

Mua Bán và Sáp Nhập Doanh Nghiệp

Phạm vi hoạt động của các luật sư mua bán và sáp nhập của chúng tôi trải rộng từ các thỏa thuận bảo mật ban đầu cho đến việc tái cấu trúc và sắp xếp lại sau khi kết thúc giao dịch, bao gồm toàn bộ các giao dịch mua bán và sáp nhập (M&A) và giao dịch PE (đầu tư vào công ty chưa niêm yết). Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi tư vấn cho các khách hàng trong nước và quốc tế về các giao dịch cả trong và ngoài nước. Chúng tôi tổ chức các nhóm liên ngành làm việc cùng với các kiểm toán viên, tư vấn thuế và tư vấn quản lý – bất kỳ sự kết hợp nào phù hợp với yêu cầu của khách hàng tùy từng thời điểm.

Với đội ngũ luật sư kinh nghiệm lâu năm, chúng tôi đã tư vấn cho hàng trăm giao dịch mua bán và sáp nhập ở mọi quy mô. Sự am hiểu về kinh doanh và cách tiếp cận vì mục tiêu kinh doanh của chúng tôi được khách hàng đánh giá cao. Nhờ đó, chúng tôi có cơ hội làm việc với các tổ chức thuộc mọi quy mô khác nhau, bao gồm các tổ chức đa quốc gia lớn, các tổ chức trung bình, các nhà đầu tư tài chính, các công ty niêm yết cũng như các công ty khởi nghiệp.

Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận liên ngành, nhờ đó đưa ra biện pháp an toàn về mặt pháp lý và cấu trúc thuế tối ưu, đồng thời tư vấn về các vấn ­đề tài chính và thuế phát sinh. Toàn bộ các kết quả này được các luật sư của chúng tôi tập hợp lại, đưa vào quá trình đàm phán hợp đồng và chuyển thành ngôn ngữ hợp đồng phù hợp. Nhờ quá trình làm việc hàng ngày với các chuyên gia từ các ngành khác nhau, chúng tôi quen với việc điều phối không chỉ các dịch vụ liên ngành của chúng tôi mà còn với các chuyên gia bên ngoài, như công chứng viên, chuyên gia môi trường.

Khi giao dịch hoàn tất, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thuế và pháp lý cho khách hàng và các tổ chức mục tiêu, khai thác kiến ​​thức thu được từ giao dịch và nhờ đó đảm bảo quá trình chuyển giao được suôn sẻ.

Dịch vụ tư vấn giao dịch mua bán và sáp nhập của chúng tôi tập trung vào:

  • Bản điều khoản cơ bản / Thư ý định và thỏa thuận bảo mật
  • Thẩm định pháp lý
  • Hợp đồng mua bán
  • Giao dịch PE và giao dịch đầu tư mạo hiểm
  • Thu xếp tài chính
  • Thành lập các liên doanh, kể cả bước chuẩn bị và đàm phán thỏa thuận cổ đông
  • Tham gia quản lý, điều hành
  • Các biện pháp khắc phục
  • Hợp nhất về mặt pháp lý sau khi kết thúc giao dịch

Nếu khách hàng cần thêm thông tin để biết là chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng về các vụ việc mua bán và sáp nhập hay không, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số +84 (28) 3622 3522 hoặc email cho chúng tôi: info@phuoc-partner.com.