PHUOC AND PARTNERS LAW CO., LTD.

Your Language:
+84 (28) 3622 3522

PHUOC & PARTNERS TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO TOÀN THỂ NHÂN VIÊN

PHUOC & PARTNERS TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO TOÀN THỂ NHÂN VIÊN

Hiểu rõ tầm quan trọng của hoạt động khám sức khỏe định kỳ trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người lao động, trong tháng 7/2022, Phuoc & Partners đã phối hợp với Phòng khám DYM Medical Center Vietnam tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ nhân viên đang làm việc tại văn phòng Tp.HCM và Hà Nội

 

 

Hoạt động khám sức khỏe định kỳ là một trong những chính sách đãi ngộ dành cho người lao động, được Phuoc & Partners triển khai hằng năm. Đây là việc làm rất có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo về sức khỏe, tinh thần của nhân viên từ phía Ban Lãnh đạo Công ty, tạo động lực cho mỗi thành viên có một sức khỏe và tinh thần phấn chấn, từ đó, sẽ tạo động lực giúp người lao động làm việc. Các kết quả khám sẽ được gửi cho từng cá nhân, mọi thông tin về tình trạng sức khỏe của nhân viên đều được bảo mật thông tin.