Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM – 05 NỘI DUNG THAY ĐỔI

NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM – 05 NỘI DUNG THAY ĐỔI

NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM 05 NỘI DUNG THAY ĐỔI

Tải bài viết tại đây

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2023/NĐ-CP (“Nghị định 70”), có hiệu lực từ ngày 18 tháng 09 năm 2023, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài (“NLĐNN”). 05 (năm) nội dung thay đổi quan trọng trong Nghị định 70 này bao gồm:

1. Giấy phép lao động đã được cấp được sử dụng để chứng minh kinh nghiệm làm việc của chuyên gia, lao động kỹ thuật[1]

Doanh nghiệp được sử dụng giấy phép lao động (“GPLĐ”) hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ (“Giấy Xác Nhận”) đã được cấp để chứng minh kinh nghiệm làm việc của NLĐNN là chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật thay vì chỉ có văn bản xác nhận từ các doanh nghiệp nước ngoài như trước đây.

2. NLĐNN có thể làm việc tại nhiều địa điểm với một GPLĐ[2]

Doanh nghiệp liệt kê đầy đủ các địa điểm NLĐNN sẽ làm việc trong văn bản đề nghị cấp GPLĐ và báo cáo qua môi trường điện tử cho cơ quan cấp có thẩm quyền nơi NLĐNN đến làm việc trong vòng 03 ngày kể từ ngày NLĐNN bắt đầu làm việc.

 3. “Chuyên gia”, “lao động kỹ thuật” không bị buộc phải có kinh nghiệm làm việc đúng với chuyên ngành được đào tạo[3]

Khi xin GPLĐ hoặc Giấy Xác Nhận, “chuyên gia”, “lao động kỹ thuật” không bắt buộc phải có kinh nghiệm làm việc đúng với chuyên ngành được đào tạo. Thay vào đó, NLĐNN chỉ cần phải có kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà NLĐNN dự kiến làm việc tại Việt Nam.

 4. Các tài liệu chứng minh NLĐNN là nhà quản lý, giám đốc điều hành

03 tài liệu để chứng minh NLĐNN là nhà quản lý, giám đốc điều hành bao gồm: (i) Điều lệ công ty, (ii) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận thành lập hoặc Quyết định thành lập hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương, và (iii) Nghị quyết hoặc Quyết định bổ nhiệm của doanh nghiệp.

Giám đốc điều hành bao gồm: (i) người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, hoặc (ii) người đứng đầu và trực tiếp điều hành ít nhất một lĩnh vực của doanh nghiệp và chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của người đứng đầu của nghiệp.

5. Doanh nghiệp phải đăng tuyển dụng người lao động Việt Nam trước khi tuyển dụng NLĐNN[4]

Kể từ ngày 01/01/2024, doanh nghiệp phải đăng thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự định tuyển NLĐNN trước khi nộp hồ sơ xin GPLĐ hoặc Giấy Xác Nhận tại Cổng thông tin điện tử của BLĐTBXH hoặc của Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập.

[1] Điều 1.5.(b) Nghị định 70

[2] Điều 1.3 và 1.5.(a) Nghị định 70

[2] Điều 1.1 Nghị định 70

[4] Điều 1.2 Nghị định 70