Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Nguyễn Thị Thu Trang

Nguyễn Thị Thu Trang

Trợ lý Luật sư
+84 (28) 36223522
info@phuoc-partner.com

Nguyễn Thị Thu Trang là một luật sư tập sự trẻ trung, năng động với nhiều hoài bão và ước mơ cống hiến cho sự phát triển của nghề luật. Lòng nhiệt huyết và niềm đam mê đối với nghề luật của Trang giúp cho Trang có thể hỗ trợ đắc lực cho khách hàng, từ đó sẽ tiến nhanh, tiến xa trong trong sự nghiệp của mình.

Trang gia nhập Phuoc & Partners từ năm 2023.

Trình độ chuyên môn

  • Cử nhân luật (2020)

Kinh nghiệm chuyên môn

Trang có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, hợp đồng và giấy phép. Trang đã tham gia cung cấp các dịch vụ pháp lý đa dạng cho khách hàng như:

  • Tư vấn về các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam;
  • Tư vấn về các vấn đề liên quan đến giấy phép để đảm bảo các hoạt động kinh doanh có điều kiện của khách hàng tuân thủ pháp luật;
  • Tư vấn, soạn thảo, rà soát các loại hợp đồng trong nhiều lĩnh vực để bảo đảm việc tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Quá trình làm việc

Trước khi gia nhập Phuoc & Partners, Trang đã làm việc cho một số công ty tư vấn và văn phòng luật. Trang đã từng là:

  • Trợ lý luật sư tại InvestConsult Group;
  • Chuyên viên pháp lý tại Ha Thi Consultant;
  • Trợ lý luật sư tại Lincon law firm.

Ngôn ngữ

Tiếng Việt và tiếng Anh