Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Những điều chỉnh về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội 2020

nhung-dieu-chinh-ve-tien-luong

Những điều chỉnh về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội 2020

Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH về việc điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2020 với các nội dung chính sau đây:

  1. Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2020

Đối tượng áp dụng điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2020

  • Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; và
  • Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020

Công thức điều chỉnh lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2020

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm=Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng nămxMức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

 

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm 2020

 

NămTrước 19951995199619971998199920002001200220032004200520062007
Mức điều chỉnh4,854,123,893,773,503,353,413,423,293,192,962,732,542,35
Năm2008200920102011201220132014201520162017201820192020
Mức điều chỉnh1,911,791,641,381,261,181,141,131,101,061,031,001,00

 

  1. Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2020

Đối tượng áp dụng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2020

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Công thức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2020

 

Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm=Tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng nămxMức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

 

Mức điều chỉnh thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội của năm 2020

 

Năm2008200920102011201220132014
Mức điều chỉnh1,911,791,641,381,261,181,14
Năm201520162017201820192020 
Mức điều chỉnh1,131,101,061,031,001,00 

 

Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2020, tuy nhiên, quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2020 được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.