Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

MẪU NỘI QUY LAO ĐỘNG PHỔ BIẾN

Trợ lý luật sư – Nguyễn Tuấn Đạt
noiquylaodong

Mẫu Nội Quy Lao Động Phổ Biến

Nội quy lao động của doanh nghiệp là văn bản do người sử dụng lao động ban hành ghi nhận các nội dung về kỷ luật lao động bao gồm các quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh.

1. Khái niệm nội quy lao động

Bộ luật Lao động 2019 không có quy định định nghĩa nội quy lao động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, căn cứ vào các nội dung chủ yếu của một nội quy lao động cần có theo quy định tại Điều 118.2 Bộ luật Lao động 2019, có thể hiểu rằng, nội quy lao động là những quy tắc, quy trình làm việc, do doanh nghiệp ban hành, mà người lao động phải tuân thủ cùng với trách nhiệm kỷ luật mà người lao động phải chịu nếu vi phạm các quy tắc đó để doanh nghiệp điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách an toàn, hiệu quả.

Theo Bộ luật Lao động 2019, nội quy lao động có các đặc điểm sau: (i) có thể bằng văn bản hoặc hình thức khác tùy theo số lượng người lao động của doanh nghiệp; (ii) phải có những nội dung chủ yếu theo quy định pháp luật; (iii) các nội dung khác không được trái pháp luật; (iv) văn bản của nội quy lao động phải được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và (v) là một trong các cơ sở để doanh nghiệp buộc người lao động chịu trách nhiệm kỷ luật và trách nhiệm vật chất trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp.

2. Trình tự ban hành nội quy lao động

Theo quy định của pháp luật lao động, người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động. Nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản và thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp với cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền để nội quy lao động có hiệu lực pháp luật.

Đối với người sử dụng lao động nào sử dụng dưới 10 người lao động thì sẽ có hai sự lựa chọn. Một là, người sử dụng lao động sẽ ban hành nội quy lao động của doanh nghiệp bằng văn bản nhưng không bắt buộc phải đăng ký nội quy lao độngnội quy lao động có hiệu lực theo quyết định ban hành nội quy lao động thông qua thủ tục nội bộ của doanh nghiệp và người lao động phải tuân thủ nội quy này. Kinh nghiệm cho thấy đây là lựa chọn nên được doanh nghiệp ưu tiên áp dụng để giúp cho người sử dụng lao động xây dựng được hệ thống kỷ luật lao động áp dụng trong doanh nghiệp của mình. Hai là, người sử dụng lao động không ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải đưa các thỏa thuận nội dung kỷ luật lao động vào hợp đồng lao động để thực hiện. Khi đó, hiệu lực về kỷ luật lao động này sẽ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Trước khi ban hành nội quy lao động của doanh nghiệp, hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Ngoài ra, rõ ràng là không có người lao động nào có thể bị xử lý kỷ luật lao động vì đã vi phạm nội quy lao động của doanh nghiệp mà ngay chính người lao động đó cũng không biết đó là hành vi vi phạm. Do đó, nội quy lao động của doanh nghiệp phải được thông báo đến tất cả người lao động làm việc bằng văn bản và những nội dung chính của nội quy lao động phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Để biết thêm chi tiết về mẫu nội quy lao động vui lòng tham khảo trang 475 cuốn sách “Các biểu mẫu nhân sự khó tìm” của Luật sư Nguyễn Hữu Phước.

Trên đây là nội dung khái quát về nội quy lao động. Nếu Quý khách hàng có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn và hỗ trợ nội quy lao động, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty tư vấn chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty tư vấn chuyên về pháp luật kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Sở Hữu Trí Tuệ, Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những công ty luật cung cấp dịch vụ pháp lý tối ưu và hiệu quả đến Quý Khách hàng.