Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Có các công việc pháp lý nào tại Việt Nam mà Phuoc & Partners không cung cấp dịch vụ không?

Là một công ty luật hàng đầu của Việt Nam, chúng tôi cung cấp toàn bộ các dịch vụ pháp lý cho các khách hàng là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước có yêu cầu liên quan đến pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, trong thực tế thì có một số loại công việc mà khách hàng thường ít yêu cầu chúng tôi cung cấp dịch vụ chẳng hạn như tham gia bào chữa trong các vụ án hình sự hay cung cấp các dịch vụ tuân thủ pháp luật dân sự.